Kontakt

Besøksadresse
Steinkargata 30
4006 Stavanger

Postadresse
Postboks 628 Sentrum
4003 Stavanger

Tlf. sentralbord 51 89 70 90
Faks 51 89 70 91

Organisasjonsnummer 960 432 657
Autorisasjonsnummer 11505 Finanstilsynets FT nummer: FT00022364

Organisasjonsnummer
Amanda Regnskap AS 916 569 742
Finanstilsynets FT nummer: FT00091714

Annlaug Gabrielsen
Tlf. direkte 51 89 70 93

Daniel Chaparian
Tlf. direkte 51 89 70 99

Elena Andersen
Tlf. direkte 51 89 70 92